book-mockup-of-a-woman-in-a-cozy-setting

 Deur Kobus van der Walt

60 Geloofsgesprekke tydens inperking              

Jy is Myne - Om te leef in die arms en hart van God

In “Jy is Myne “ word die geloofsankers, vrae en worsteling van ‘n inperkingstyd met diepte en eenvoud vanuit die Bybel bespreek. Dit is onderwerpe wat tydens die eerste 60 dae van die inperkingstyd hul ontstaan gehad het. Die skrywer noem dit geloofsgesprekke, aangesien dit met Bybelse inhoud as ‘n van hart-tot-hart-gesprek bedoel is.

 

Enkele van die temas wat bespreek word, is:

  • Jy is vir God spesiaal

  • Hoe oorwin ek my twyfel

  • As ons maar sy liefde kan begryp

  • Geen doodloopstrate nie

  • My godsdiens het verflou

  • By U, Here, skuil ek

  • My worsteling met God

  • Ek het my lewensmoed verloor

  • God se stoorkamer van troos is oorvol

Daar is oorweeg om alle verwysings na die wêreldwye virus-pandemie en die inperking uit te haal met die publisering van die boek, maar is daarteen besluit, want met die deurlees daarvan het ‘n mens besef dat hierdie Corona-dékor eintlik die kruie vir die temas is. Dit is hartseer en insiggewend om al die vlakke van moedeloosheid, onsekerheid, frustrasie en diep worsteling van hierdie inperking, soos die media dit berig het, in die gesprekke weerspieël te sien.

Kobus se gemaklike skryfstyl en sy kennis van mense maak van dié boek ‘n maklike leesboek. Die boek van 128 bladsye se eenvoudige ontwerp, met elke dagstukkie oor twee bladsye is ideaal vir persoonlike geloofsverryking, as inleiding vir ‘n gesprek met kleingroep- en Bybelstudiebyeenkomste, vir pastorale begeleiding en is ideaal as geskenk.

Dr Kobus van der Walt is ‘n afgetrede predikant wat tans in Potchefstroom woon.

“Jy is myne! Wat ‘n gepaste titel om antwoorde en sekerheid te bied op gelowiges se vrae en onsekerhede in  hierdie grendeltyd. Bladsy na bladsy weerklink die beloftes van ons troue Here in hierdie boek. Kobus kry dit reg om gelowiges se worsteling in enkele woorde vas te vat en die Evangelie daarin te laat spreek. Heerlike pitkos as padkos vir ons wisselende lewenspad.”

Ds Charl van Rooy  - GK Randburg

“Geloof wat in ‘n smeltkroes gelouter is, is suiwer en sterk. Wanneer God se Woord prakties in ‘n  krisistyd toegepas word, is die resultaat goud werd. Mag die Here hierdie kosbare werk gebruik om gelowiges te bemoedig en te versterk in tye van beproewing.”

Dr Malan van Rhyn   -  expando

“Die inperking van 2020 het soveel mooi dinge na vore gebring: ‘n pragtige kreatiwiteit in kerk-wees; ‘n diep waardering vir die gemeenskap van die gelowiges; ‘n nuwe vasgryp en vashou aan God se Woord;  diepgaande geloofsgesprekke oor ons lewensankers. Hierdie boek vertolk en eggo hierdie dinge pragtig in woorde en bring nog verdere  verryking en verdieping! Dit gaan van onskatbare  waarde vir baie gelowiges wees.”

Ds Reinder Kingma – GK Bellville-Oos